Online aukcia umenia Aukčnej spoločnosti DARTE

Krajina s jazerom
Krajina s jazerom
Aktuálna cena:
120 €
Chalupa
Chalupa
Aktuálna cena:
100 €
Jesenná krajina
Jesenná krajina
Aktuálna cena:
100 €
Zátišie
Zátišie
Aktuálna cena:
100 €
Brezový háj
Brezový háj
Aktuálna cena:
120 €

Inšpirácia

- 5. AUKCIA HISTORICKÝCH A SUPERŠPORTOVÝCH VOZIDIEL DARTE - 29.5.2016
Ladislav Mednyánszky - Lesná cesta
Ľudovít Križan - Dievča s džbánom
Mária Medvecká - Pred západom slnka
Karol Sovánka - Poľovačka
Ladislav Mednyánszky - Skicár kresieb - 21 ks
Vojtech Erdélyi - Sediaca
Lászlo Neogrády - Zima
Vincent Hložník - Apokalypsa I.