Online aukcia umenia Aukčnej spoločnosti DARTE

Tetka
Tetka
Aktuálna cena:
110 €
Bez názu
Bez názu
Aktuálna cena:
130 €

Inšpirácia

- 5. AUKCIA HISTORICKÝCH A SUPERŠPORTOVÝCH VOZIDIEL DARTE - 29.5.2016
Ladislav Mednyánszky - Lesná cesta
Ľudovít Križan - Dievča s džbánom
Mária Medvecká - Pred západom slnka
Karol Sovánka - Poľovačka
Ladislav Mednyánszky - Skicár kresieb - 21 ks
Lászlo Neogrády - Zima
Vincent Hložník - Apokalypsa I.
Vjačeslav Opanasovič Prichoďko - Sviatočný večer