Online aukcia umenia Aukčnej spoločnosti DARTE

Vôňa lesa
Vôňa lesa
Aktuálna cena:
50 €
Lekná
Lekná
Aktuálna cena:
180 €
Run
Run
Aktuálna cena:
130 €
Abstrakcia
Abstrakcia
Aktuálna cena:
100 €
Krajina s jazerom
Krajina s jazerom
Aktuálna cena:
120 €
Jeseň v Novej Kelči
Jeseň v Novej Kelči
Aktuálna cena:
150 €
Orgován
Orgován
Aktuálna cena:
50 €
Čarovný les
Čarovný les
Aktuálna cena:
110 €
Baskervillský pes
Baskervillský pes
Aktuálna cena:
190 €
Pred domom
Pred domom
Aktuálna cena:
50 €
Jar na vidieku
Jar na vidieku
Aktuálna cena:
60 €
Kvety
Kvety
Aktuálna cena:
80 €
Zradenie
Zradenie
Aktuálna cena:
120 €
Zlatá krajina
Zlatá krajina
Aktuálna cena:
50 €
Pred dedinou
Pred dedinou
Aktuálna cena:
60 €
Pri západe slnka
Pri západe slnka
Aktuálna cena:
60 €
Pred dedinou
Pred dedinou
Aktuálna cena:
180 €
Podľa G. Klimta
Podľa G. Klimta
Aktuálna cena:
200 €

Inšpirácia

- 5. AUKCIA HISTORICKÝCH A SUPERŠPORTOVÝCH VOZIDIEL DARTE - 29.5.2016
Ladislav Mednyánszky - Lesná cesta
Ľudovít Križan - Dievča s džbánom
Ladislav Mednyánszky - Skicár kresieb - 21 ks
Lászlo Neogrády - Zima
Vjačeslav Opanasovič Prichoďko - Sviatočný večer