Peter Hložník

(1945 -)

Dátum narodenia: 29.9.1945
Miesto narodenia: Svederník

Peter Hložník je známy akademický sochár - syn Vincenta Hložníka. Narodil sa 29. septembra 1945 vo Svederníku. Vyštudoval ŠUP - odbor keramika v Bratislave a následne VŠVU - sochárstvo u Jozefa Kostku. ( 1963 - 1969 ). Zúčastnil sa okolo 50 - tich výstav, samostatné výstavy mal : 1974 - Galéria C.Majerníka v Bratislave, 1981 - Dunajska Streda, 1988 - Galéria hlavného mesta BA, 1990 - Galéria Gorkého BA... Jeho diela sú v SNG, v galériach v Banskej Bystrici,Trenčíne, L.Mikuláši a ďalších mestách. Momentálne pracuje ako stredoškolský pedagóg na SUŠ - odbor divadélna scéna v Bratislave. ( Archív Darte ).