Štefan Prohászka - Tallós

Zobraziť signatúry

(1896 - 1976)
Dátum narodenia: 8.11.1896
Miesto narodenia: Šamorín

Štefan Proházska-Tállos sa narodil 8.11.1896 v Šamoríne, zomrel 10.12.1976 v Budapešti. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti, v r. 1924 bol na polročnom študijnom pobyte v Brlíne. Do r.1946 žil v Šamoríne, potom bol presídlený do Maďarska (tam prijal prídomok Tállos). Zúčastňoval sa na výstavách bratislavského Kunstvereinu, SUM (Slovenský priekopnícki umelci) a Maďarskej vedeckej , literárnej a umeleckej spoločnosti. Samostatne vystavoval v Bratislave (1935 s Lorinczom), Košiciach (1936). Súbornú výstavu mal v Šamoríne (1966).

Autorove diela v priamom predaji

Na poliNa poli
Číslo položky: 99598
Voľný predaj

Cena: 2 500 €