Mária Kočíková

Zobraziť signatúry

(1963-)
Dátum narodenia: 18.3.1963
Miesto narodenia: Vranov nad Topľou

Paed.Dr. Mária Kočíková výtvarnú výchovu vyštudovala na Pedagogickej fakulte v Nitre v rokoch 1984-1989. Maľbu u akademického maliara doc. Ľudovíta Jelenáka, doc. Jozefa Trepáča, doc. Ľudovíta Čecha. Ruskú naturálnu výtvarnú školu a jej techniky študovala na Univerzite vo Volgograde v rokoch 1987-1988. Vyštudovala aj anglický jazyk a literatúru na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v rokoch 1994-1999. V súčasnosti pracuje ako stredoškolská učiteľka.

Štúdium