Online aukcia umenia Aukčnej spoločnosti DARTE

Domaša
Domaša
Aktuálna cena:
70 €
Benátky
Benátky
Aktuálna cena:
180 €
Nový Svidník
Nový Svidník
Aktuálna cena:
900 €
Kvety vo váze
Kvety vo váze
Aktuálna cena:
150 €
Vikingovia
Vikingovia
Aktuálna cena:
900 €
Šatniarka
Šatniarka
Aktuálna cena:
980 €
Krajina
Krajina
Aktuálna cena:
70 €
Vietor
Vietor
Aktuálna cena:
1 900 €
Námestie
Námestie
Aktuálna cena:
180 €
Dedina
Dedina
Aktuálna cena:
250 €
Krajina
Krajina
Aktuálna cena:
220 €
Pred domom
Pred domom
Aktuálna cena:
70 €
Zima
Zima
Aktuálna cena:
120 €
Krajina od Teplíc II.
Krajina od Teplíc II.
Aktuálna cena:
180 €
Indiánska meditácia
Indiánska meditácia
Aktuálna cena:
800 €
Dedina s kostolom
Dedina s kostolom
Aktuálna cena:
250 €
Odmäk
Odmäk
Aktuálna cena:
50 €
Krajinka od Teplíc
Krajinka od Teplíc
Aktuálna cena:
180 €

Inšpirácia

Ľudovít Csordák - Vyháňanie na pašu
Anton Jasusch - Zimná krajina
Ernest Zmeták - Krajina s domom
Jan Hála - Práčky
Antal Neogrády - V záhrade
Béla Iványi Grűnwald - Cigánky