Online aukcia umenia Aukčnej spoločnosti DARTE

Spiš
Spiš
Aktuálna cena:
350 €
Na námestí
Na námestí
Aktuálna cena:
170 €
Špania dolina
Špania dolina
Aktuálna cena:
450 €
Omšenie
Omšenie
Aktuálna cena:
300 €
Pri Kelči
Pri Kelči
Aktuálna cena:
120 €
Krajina s jazerom
Krajina s jazerom
Aktuálna cena:
150 €
V centre mesta
V centre mesta
Aktuálna cena:
100 €
Bamberg
Bamberg
Aktuálna cena:
170 €

Inšpirácia

Anton Jasusch - Tatry
Milan Laluha - Ujkovia
Ladislav Mednyánszky - Zhromaždenie
Vladimír Kompánek - Fašiangy
Eugen (Jenő) Szepesi-Kuszka - Potok
Jozef Bokšay - Pri rieke