MÚZEUM ANNY LESZNAI ZÍSKALO ZBIERKU 120 DIEL J.T.MOUSSONA 
Potešíme zberateľov jeho diel. Je známe, že významný zemplínsky maliar Jozef Teodor Mousson od roku 1911 pôsobil ako učiteľ v Michalovciach. Takmer okamžite začal navštevovať aj Hrušovský kaštieľ a jeho grófku – vtedy už svetoznámu maliarku Annu Lesznai. Vytvoril tu množstvo svojich diel s témou Nižného Hrušova. Po 110 rokoch získalo múzeum Anny Lesznai aj doposiaľ nepublikovaný osobný skicár majstra Moussona, ktorý obsahuje 120 portrétov ľudí z okolia umelca. Všetky kresby majú rozmer 63 x 48 cm. Momentálne pracovníci nášho múzea pracujú na identifikácii portrétovaných osôb z dobových fotografii rodiny umelca a následne pripravia autorskú výstavu všetkých 120 diel. V spolupráci s aukčnou spoločnosťou DARTE bude po ukončení výstavy celá zbierka ponúknutá na predaj vo VIP aukcii umenia DARTE. Info: 0905 356 921 

Inšpirácia

KrajinaŠtefan Roskoványi - Krajina
Číslo položky: 120663


Cena: 5 800 €
ObjatieRudolf Krivoš - Objatie
Číslo položky: 120666


Cena: 8 700 €
ChlapiMilan Laluha - Chlapi
Číslo položky: 119050


Cena: 5 200 €
PráčkyJúlius Jakoby - Práčky
Číslo položky: 119021


Cena: 77 000 €
ZátišieJuraj Collinásy - Zátišie
Číslo položky: 119012


Cena: 3 500 €
DvajaMilan Laluha - Dvaja
Číslo položky: 119055


Cena: 5 200 €
Lužný lesLadislav Mednyánszky - Lužný les
Číslo položky: 119037


Cena: 29 000 €
KošiceJúlius Jakoby - Košice
Číslo položky: 119020


Cena: 72 000 €
PlesoAnton Jasusch - Pleso
Číslo položky: 119019


Cena: 46 000 €
Vyháňanie na pašuĽudovít Csordák - Vyháňanie na pašu
Číslo položky: 115316


Cena: 12 300 €

Naše aktivity