Online aukcia umenia Aukčnej spoločnosti DARTE

Tri busty
Tri busty
Aktuálna cena:
280 €
Divé kačky
Divé kačky
Aktuálna cena:
450 €
Veľká Fatra
Veľká Fatra
Aktuálna cena:
160 €
Zátišie
Zátišie
Aktuálna cena:
170 €
Zátišie s tekvicou
Zátišie s tekvicou
Aktuálna cena:
110 €
Tatry
Tatry
Aktuálna cena:
250 €
Karpatská dedina
Karpatská dedina
Aktuálna cena:
300 €
Hrabačky
Hrabačky
Aktuálna cena:
600 €

Inšpirácia

Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Horal
Milan Paštéka - Na paši
Anton Jasusch - Večerná krajina
Vincent Hložník - Postavy
Jozef Bokšay - Užhorodský park
Janko Alexy - Zamyslený bača
František Foltýn - Mesto
Vincent Hložník - Tváre
Július Jakoby - V parku
Anton Jasusch - Most pri dedine