Návod

Obsah:

  1. SYSTÉM eAntik

  2. NAKUPOVANIE - VOĽNÝ PREDAJ

  3. SPÔSOB PLATBY A DORUČENIA TOVARU

  4. MOJE MENU

  5. PREDAJ

SYSTÉM eAntik.sk

eAntik.sk je najväčšou on-line ponukou starožitností v Slovenskej republike, mnohonásobne rozširuje predajné i nákupné možnosti obchodníkov, milovníkov starožitností aj zberateľov. Systém platieb a odovzdania tovaru vylučuje riziká podvodov alebo nekorektného jednania, pretože realizáciu platby alebo odovzdania tovaru garantuje eAntik.sk. eAntik.sk je špecializovaný na zberateľov umenia a starožitností. Je preto plne prispôsobený práve potrebám zberateľov a obchodníkov s umením a starožitnosťami. eAntik.sk umožňuje prehliadanie ponuky (zoznámenie s trhom), nákupy i predaje. Ponuku eAntik.sk môže prezerať každý bez obmedzenia, nakupovať alebo ponúkať k predaju môže každý uživateľ po registrácii. Registrácia je bezplatná. eAntik.sk môžu používať pravidelne obchodujúci profesionáli rovnako tak, ako náhodní kupci alebo predajcovia. Systém ponúka dokonalú orientáciu v ponuke a vytváranie vlastných obchodných alebo zberateľských portfólií.

KATEGÓRIE

Celá ponuka eAntik.sk je členená do kategórií obvyklých v starožitníckej praxi (obrazy, nábytok, porcelán, sklo a podobne).

HISTORICKÉ OBDOBIE

Ponuka je členená na päť historických období. Jednotlivé položky sú do týchto období zaradené s určitým prekrývaním, to znamená, že položky, ktoré sa svojím časovým určením nachádzajú na hraniciach medzi jednotlivými obdobiami, sú zaradené do oboch. Napríklad obdobie 19. storočia obsahuje aj položky datované okolo roku 1900 a naopak, tie isté položky nájdeme ešte v období 1890-1940. Obdobie po r. 1940 je široké obdobie druhej polovice 20. storočia. SÚČASNOSŤOU rozumieme napríklad diela žijúcich tvorcov, diela štýlovo aktuálne, vytvorené v sedemdesiatych rokoch a neskoršie. Položky, u ktorých je neistota v datovaní, sa objavujú vo všetkých obdobiach, do ktorých by mohli patriť.

VEK PONUKY

Ponuky, ktoré boli pridané ako posledné sa zobrazujú automaticky nad staršími ponukami.

DRUH OBCHODU

eAntik.sk ponúka dva druhy obchodu: voľný predaj a online aukciu. Tovar zaradený do voľného predaja je vystavený a ponúkaný k predaju za pevnú cenu. Tovar zaradený do online aukcie je vystavený a ponúkaný za vyvolávaciu cenu v znení obchodných podmienok Aukcie online.

PREHĽAD

Pri tomto druhu zobrazenia sú položky dokumentované len malým obrázkom a základnou textovou informáciou. Toto zobrazenie vám preto poslúži pre rýchlu orientáciu v ponuke alebo pre vyhľadávanie položiek podľa textu.

DETAIL POLOŽKY

Položku, ktorá vás zaujíma si môžete zobraziť v najväčšom zväčšení prostredníctvom Detailu. Ak kliknete v Prehľade na fotografiu alebo text, otvorí sa samostatné zobrazenie tejto položky. Tu je k dispozícii jedna alebo viacej veľkých fotografií, všetky potrebné textové údaje a zároveň ovládací panel, prostredníctvom ktorého môžete spraviť nákupný príkaz vo voľných obchodoch.

VYHĽADÁVANIE

Pokiaľ chcete nájsť položku, ktorej číslo ste si poznamenali pri niektorom z predchádzajúcich prezeraní, alebo pokiaľ chcete vyberať napríklad podľa mien autorov, názvov štýlov, výrobcov a podobne, použijete okienko pre vyhľadávanie. Je to fulltextové vyhľadávanie, ktoré prezerá nielen názvy položiek, ale aj ich podrobné popisy.

POSLAŤ PRIATEĽOVI

Ak narazíte na položku, o ktorej viete, že by mohla zaujímať vášho známeho, obchodného partnera alebo kolegu zberateľa, môžete mu ju jediným kliknutím odoslať e-mailom, a tým na položku upozorniť.

REGISTRÁCIA

Aby ste položku mohli kúpiť alebo zadať položku k predaju, musíte byť registrovaný. Registrácia je jednoduchý úkon, ku ktorému nepotrebujete žiadne podklady alebo platobné karty. Vyplníte a odošlete náš formulár a nakoniec potvrdíte príjem našej odpovede. Registrovať sa môžete z hlavnej stránky cez ponuku registrácia, alebo z detailu ľubovoľnej položky po odkliknutí povelu KUPUJEM. Registračný formulár sa vám automaticky ponúkne pri všetkých úkonoch, pri ktorých je registrácia potrebná.

ZMYSEL REGISTRÁCIE

Aj keď sa zdá, že registrácia je zbytočná, pretože jej podmienky spĺňa každý, kto má internetovú adresu, má veľký zmysel. Každý, kto sa registruje, potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami serveru eAntik.sk a zaväzuje sa, že bude dodržiavať stanovené podmienky. Prevádzkovateľ eAntik.sk súčasne získava vašou registráciou údaje, bez ktorých by s vami nedokázal komunikovať a teda obsluhovať vaše obchody alebo zberateľské potreby.

na obsah


NAKUPOVANIE – VOĽNÝ PREDAJ

1. VOĽNÝ PREDAJ

Pokiaľ ste už registrovaný, položky označené ako VOĽNÝ PREDAJ môžete kúpiť okamžite. Platí časová priorita - "kto skôr príde, ten položku získa".

2. KUPUJEM

Pre zakúpenie položky musíte odkliknúť tlačítko KUPUJEM , ak nie ste prihlásení, systém Vás vyzve k prihláseniu. Následne je potrebné do príslušných koloniek vyplniť vaše užívateľské meno a heslo. Pokiaľ ešte nie ste registrovaný, je potrebné sa zaregistrovať. Kliknutím na tlačítko KUPUJEM zadávate pokyn systému, aby položku rezervoval vo váš prospech. Každé kliknutie na tlačítko KUPUJEM je podmienené potvrdením tohoto úkonu záväzným potvrdením kúpy. Zároveň sa zaväzujete uhradiť jej cenu.

3. REZERVOVANÉ

Ak kupujúci odklikne tlačítko KUPUJEM, systém položku označí ikonkou REZERVOVANÉ. Položka je takto značená do doby, kým je obchod uzavretý. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu predaj neuskutočnil, ikonka REZERVOVANÉ je zrušená a položka zostáva ďalej v ponuke voľného predaja.

4. PREDANÉ

Pokiaľ je obchod uzavretý, je položka ešte niekoľko dní na serveri vystavená a označená ikonkou PREDANÉ. Už ju nie je možné kúpiť.

5. NOVÉ

Položky, ktoré sú vystavené v ponuke Art Consultingu a eAntik.sk ešte len 1. týždeň, sú označené ikonkou NOVÉ.

6. NÁVŠTEVY

Ikonka NÁVŠTEVY umiestnená v detaile položky vyjadruje, koľkokrát položka zaujala užívateľov serveru eAntik.sk a Art Consultingu natoľko, že si otvorili detailný popis položky.

na obsah


SPÔSOB PLATBY A DORUČENIA TOVARU

Priebeh jednotlivých obchodov je vždy volený tak, aby bol bezpečný, chránený proti nepoctivému konaniu, pohodlný pre predajcu i kupca.

Podmienky jednotlivých obchodov sa môžu veľmi líšiť ako z hľadiska rozmernosti, váhy, krehkosti alebo ceny tovaru, tak i z hľadiska vzdialenosti medzi predajcom, kupcom a kanceláriou eAntik.sk, resp. Art Consultingu. Pracovníci eAntik.sk , Art Consulting však s kupcom i predajcom vždy dohodnú najpohodlnejší a najbezpečnejší spôsob platby a dodania tovaru.

1. SPÔSOBY PLATBY ZA ZAKÚPENÝ TOVAR

a1) BANKOVÝ PREVOD - eAntik.sk

Cenu za tovar uložený v kategórii eAntik - Starožitnosti - voľný predaj , resp. online aukcia môžete uhradiť prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa eAntiku:
číslo účtu 2620019350 / 1100 , Tatra banka, a.s., Vranov nad Topľou.
Údaje ako variabilný a špecifický symbol Vám vždy vopred oznámi pracovník eAntik.sk.
Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci.

a2) BANKOVÝ PREVOD - Art Consulting

Cenu za tovar uložený v kategórii Art Consulting - Moderné umenie môžete uhradiť prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa Art Consultingu:
číslo účtu 2620019350 / 1100 ,Tatra banka, a.s., Vranov nad Topľou.
Údaje ako variabilný a špecifický symbol Vám vždy vopred oznámi pracovník Art Consulting.
Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci.

b) PLATBA V HOTOVOSTI

Cenu za tovar môžete uhradiť v hotovosti na adrese prevádzkovateľa eAntik.sk a Art Consultingu:
eAntik.sk – Nižný Hrušov 333
Art Consulting.sk - Nižný Hrušov 333

K hotovostnej platbe musíte vedieť svoje číslo užívateľa a číslo kupovanej položky.

2. SPÔSOBY DORUČENIA ZAKÚPENÉHO TOVARU

Vo všetkých prípadoch je spôsob doručenia tovaru vecou dohody medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.
Medzi možnosti doručenia patrí:
- doručenie kuriérom
- prevzatie na adrese prevádzkovateľa

Cenu doručenia kuriérom Vám vždy vopred oznámi prevádzkovateľ.

na obsah


MOJE MENU

Moje menu je oddiel, ktorý slúži pre vašu osobnú potrebu. Je akýmsi archívom a súčasne poznámkovým blokom, v ktorom sa zhromažďujú všetky informácie, ktoré pri používaní eAntik.sk potrebujete. Vo všetkých rubrikách oddielu Moje menu môžu byť položky zobrazované v kompletnej podobe, t.j. vrátane fotodokumentácie.

MÔJ NÁKUP

Do tejto rubriky sa automaticky presunú položky u ktorých ste zadali príkaz KUPUJEM. Sú tu teda všetky položky, u ktorých ste sa zaviazali ku kúpe, ale kúpa ešte nebola dokončená. Tieto položky sú v ponuke označené ikonkou REZERVOVANÉ.

MOJE DOKONČENÉ OBCHODY

Z predchádzajúcej rubriky do tejto sa presunú položky vtedy, ak ste ich už zaplatili a prevzali. Systém považuje obchod za uzavretý vtedy, ak ste podal správu o prevzatí položky, alebo uplynula lehota, v ktorej ste mali túto správu oznámiť.

MÔJ PREDAJ

V tejto rubrike máte ako predajca prehľadne zhromaždené všetky položky, ktoré ponúkate vo voľnom predaji a zatiaľ o nich nikto neprejavil záujem.

ZMENA POPISU, CENY, FOTOGRAFIE, ZARADENIA POLOŽKY

V rubrike MÔJ PREDAJ máte možnosť meniť Vaším položkám vo voľnom predaji , resp. pozastaveným položkám všetky potrebné údaje ako je názov, cena, technika, rozmery, popis predmetu, zmena fotografie , vymazanie, resp. pozastavenie predmetu a jeho neskoršie spustenie do voľného predaja. Každá táto zmena bude zaevidovaná a po odsúhlasení prevádzkovateľom vykonaná.

ČO PRÁVE PREDÁVAM

Ako náhle vo vašej položke zaradenej do voľného predaja niekto odklikne tlačítko KUPUJEM, položka sa automaticky presunie do tejto rubriky. Je to pre vás signál, že položku musíte rezervovať a nesmiete ju napríklad predať inému záujemcovi. Ako náhle systému eAntik.sk dôjde platba za vašu položku, dostanete o tom správu a ste povinný obchod dokončiť, teda odovzdať alebo odoslať tovar.

ČO SOM UŽ PREDAL

Toto je archív vašich obchodných úspechov. Nájdete tu zoznam všetkých položiek, ktoré ste predali.

POZASTAVENÉ ALEBO STIAHNUTÉ POLOŽKY

V tejto rubrike sú zapísané všetky vaše položky, ktoré boli vystavené v ponuke, ale potom boli stiahnuté, a to buď preto, že ste ich predali mimo eAntik.sk, alebo preto, že ste ich ponúkanie na čas prerušili. Prerušenie ponuky môže mať zmysel vtedy, ak chcete napríklad ponuku obnoviť vo vhodnejšiu dobu alebo za inú cenu.

MÔJ ALBUM

Ak vás nejaká položka zaujíma, chcete sa neskôr pozrieť, za akú cenu sa predala, alebo sa ešte len rozhodujete, či ju budete kupovať, uložíte si ju do svojho albumu. Takýchto položiek tu môžete mať až 20 a kedykoľvek sa k nim rýchle vrátiť bez dlhého vyhľadávania. Položky z albumu si môžete prezerať v režimoch eAntik.sk: ako Prehľad i ako Detail.

RUBRIKA MOJE AUKCIE

Do tejto rubriky sa automaticky presunú položky u ktorých ste zadali príkaz PRIHADZUJEM. Sú tu teda všetky položky, u ktorých ste sa zapojili do dražby, ale dražba ešte nebola dokončená. Tieto položky sú v ponuke označené čiernou farbou v tom prípade, že vašu ponuku nikto neprebil. V prípade, ak Vašu ponuku niekto prebil, dané položky budú zvýraznené červenou farbou, čo Vám signalizuje, že niekto spravil navýšenie.

ZMENA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto možnosť sa Vám zobrazí po prihlásení sa do systému eantik.sk zobrazené na stránke vpravo hore. Tu sú zapísané všetky údaje z vašej registrácie s výnimkou hesla. Pokiaľ potrebujete niektorý z údajov zmeniť, môžete to urobiť práve tu.

na obsah


PREDAJ

REGISTRÁCIA

Pokiaľ ešte nie ste v systéme eAntik.sk zaregistrovaný, zaregistrujte sa kliknutím na tlačítko REGISTRÁCIA vpravo hore.

VKLAD POLOŽKY

Aby ste mohli položku ponúknuť k predaji, musíte ju tzv. vložiť do systému. K tomu slúži formulár CHCEM PREDAŤ . Formulár je prístupný zo záhlavia každej stránky a nájdete v ňom i všetky dôležité pokyny pre jeho spracovanie a odoslanie.

VKLAD POLOŽKY - NÁZOV

Najprv zvoľte vhodný názov položky. Môže byť len heslovitý, tri, štyri vhodné slová alebo čísla, ktoré položku najlepšie charakterizujú. Inšpirujte sa z názvov zo súčasnej ponuky. Názov nemôže mať viac než 50 znakov.

ZARADENIE DIELA

Pri výbere zaradenia diela máte na výber dve možnosti hlavného zaradenia. Art Consulting.sk - moderné umenie, alebo do eAtnik.sk - starožisnoti, obrazy

ARTCONSULTING - MODERNÉ UMENIE

AUTOR

Pokial ide o položku, ktorej tvorcom je určitý autor (napr. maliar), môže sa jeho biografia nachádzať v našej databáze autorov, ktorú každým dňom rozširujeme. V tomto prípade zakliknite tohoto autora. Pokiaľ sa daný autor nenachádza v našej databáze, zakliknite políčko nižšie pri mene a napíšte jeho meno a priezvisko. Autora systém pridá do databázy. Neskôr ho nájdete pod kolonkou "ZOZNAM AUTOROV", kde môžete po prihlásení doplniť údaje o tomto autorovi (kde žil, čo študoval, jeho tvorbu atd.)

TECHNIKA

Máte možnosť vybrať jednu alebo dve rôzne techniky. (Napr. obraz môže byť maľovaný olejom, ale aj kombinovane akvarelom s temperou).

MOTÍV

Máte možnosť vybrať si jeden alebo dva druhy motívu nakoľko niektoré diela vyobrazujú viacero motívov.

ROK, ZNAČENIE, ROZMERY

Pri dielach kde viete dobu vzniku je dobré ak uvediete daný rok. Taktiež ak je dielo signované - značené, je dobré uviesť ako a kde (napr. vpravo dole "Benka"). Je potrebné uvádzať rozmery aby sa kupec vedel zorientovať vo veľkosti diela.

POPIS

Do popisu môžete uviesť ďalšie doplňujúce informácie, ktoré máte o diele. (Napr. Ako a kde vzniklo, akú myšlienku a pocity vyjadruje), resp. pre eAntik.sk rok, značenie, rozmery a celkový popis položky.

EXPEDIČNÉ MIESTO

Uveďte miesto, kde sa dané dielo nachádza aby kupec približne vedel v ktorej časti Slovenska sa dielo nachádza. Ak sa dielo nachádza mimo Slovenska, je potrebné to uviesť do popisu o diele.

VKLAD FOTOGRAFIE

Fotografia je najdôležitejším prvkom ponuky. Väčšina produktov sa hodnotí očami. Záujemca sa rozhoduje podľa fotografie, či sa bude o položku viac zaujímať, či si prečíta i text alebo dokonca otvorí detailný popis. Fotografiám preto venujte veľkú pozornosť.

eAntik.sk - STAROŽITNOSTI

AUTOR (platí len pre vkladanie obrazov)

Pokial ide o položku, ktorej tvorcom je určitý autor (napr. maliar), môže sa jeho biografia nachádzať v našej databáze autorov, ktorú každým dňom rozširujeme. V tomto prípade zakliknite tohoto autora. Pokiaľ sa daný autor nenachádza v našej databáze, zakliknite políčko nižšie pri mene a napíšte jeho meno a priezvisko. Autora systém pridá do databázy. Neskôr ho nájdete pod kolonkou "BIOGRAFIE AUTOROV", kde môžete po prihlásení doplniť údaje o tomto autorovi (kde žil, čo študoval, jeho tvorbu atd.)

POPIS

V popise položky zhrňte všetko dôležité, čo o položke viete. Nebojte sa popísať aj to, čo by mala ukázať fotografia, pretože často najprv popis dá k fotografii správny kľúč. Napíšte všetko, čo viete o jej histórii, o jej publikáciách a podobne. Nezabudnite podrobne popísať všetky eventuálne poškodenia položky, aby ste sa vyhli reklamáciám.

EXPEDIČNÉ MIESTO

Uveďte miesto, kde sa dané dielo nachádza aby kupec približne vedel v ktorej časti Slovenska sa dielo nachádza. Ak sa dielo nachádza mimo Slovenska, je potrebné to uviesť do popisu o diele.

HISTORICKÉ ZARADENIE

Historické zaradenie položiek slúži k lepšej orientácii čo sa týka veku položky. Je možnosť zadať 2 historické obdobia ak sa vznik položky zaraďuje do širšieho časového horizontu.

VKLAD FOTOGRAFIE

Fotografia je najdôležitejším prvkom ponuky. Väčšina starožitností sa hodnotí očami. Záujemca sa rozhoduje podľa fotografie, či sa bude o položku viac zaujímať, či si prečíta i text alebo dokonca otvorí detailný popis. Fotografiám preto venujte veľkú pozornosť.

HLAVNÉ ZÁSADY FOTOGRAFICKEJ PREZENTÁCIE

  1. Pri fotografovaní digitálnym fotoaparátom používajte najnižšie parametre nastavenia, tj. veľkosť snímkov: 640 x 480 pixelov, kvalita zobrazenia: obvykle typ Economy. Pre webové prezentácie sú tieto parametre najvýhodnejšie.

  2. Snažte sa fotografovať pred neutrálnym pozadím.

  3. Voľte dokumentáciu úmernú hodnote položky. Pre väčšinu položiek stačí jedna fotografia. Kde si to hodnota položky alebo jej tvar alebo zložitosť vynúti, urobte snímkov viacej. Bežné značky alebo signatúry nefotografujte, ale popíšte v texte.

  4. Fotografujte poškodenie položiek, kupca uchránite sklamania, seba komplikácií s vracaním tovaru.

VKLAD POLOŽKY - POPLATKY

Vloženie položky do ponuky serveru eAntik.sk je pre predávajúcich až do odvolania bezplatné.

VKLAD POLOŽKY - ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

Na záver detailného popisu položky uveďte ďalšie potrebné informácie, ktoré by kupujúci mal vedieť. Napríklad informácie o dodaní, u mimoriadne krehkých, veľkých alebo namáhavo baliteľných predmetov a podobne.

POVINNOSTI PREDAJCU

Predaj na eAntik.sk je koncipovaný tak, aby rozšíril vaše predajné možnosti a pritom vám priniesol len najmenšie nutné obmedzenia. Napriek tomu niektoré obmedzenia prijať musíte, a to preto, že hlavnou zásadou eAntik.sku je spoľahlivosť a korektnosť voči kupcom. Znamená to, že tovar, ktorý prostredníctvom eAntik.sk ponúkate k predaju, musíte mať skutočne k dispozícii po celú dobu jeho ponuky.

PREDAJ TOVARU PODLIEHAJÚCEHO ZÁKONU Č. 115/1998 Zb. O PREDAJI A VÝVOZE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY

Keď ponúkate k predaju predmet kultúrnej hodnoty sakrálnej alebo kultovej povahy, alebo z odboru archeológie, majte na pamäti, že podľa zákona musí byť opatrený osvedčením, že tento predmet nebol prehlásený za kultúrnu pamiatku. Pokiaľ bude váš predmet kultúrnej hodnoty predaný do zahraničia, mal by byť pri vývoze zo Slovenskej republiky doplnený osvedčením, že sa nejedná o kultúrnu pamiatku. Toto osvedčenie môžu vydať organizácie poverené Ministerstvom kultúry SR.

PREDAJ PREDMETOV PODLIEHAJÚCICH PUNCOVNEJ KONTROLE

Keď ponúkate predmet z drahého kovu, ktorý podlieha puncovému zákonu č. 10/2004 Zb.z., ako predávajúci zodpovedáte za to, že ponúkaný predmet je úradne označený. V popise tovaru nezabudnite uviesť, ako je tovar puncovaný, a ďalej rýdzosť drahého kovu a hmotnosť predmetu.

POVINNOSTI PREDAJCU PRI VOĽNOM PREDAJI

Pokiaľ predávajúci, ktorý ponúka svoj predmet vo voľnom predaji serveru eAntik.sk alebo Art Consulting, nájde kupujúceho mimo prostredia tohoto servera, je povinný túto položku pozastaviť z predaja prostredníctvom odkazu "Môj predaj", kde po kliknutí na danú položku vyberie možnosť pozastavenia jej predaja - teda vyradenie položky z ponuky.

Druhá možnosť je o tejto skutočnosti informovať obsluhu eAntik.sk alebo Art Consultingu, a to pre eAntik.sk telefonicky na čísle 0905 959 101 alebo e-mailom na adrese eantik@eantik.sk , resp. pre Art Consulting telefonicky na čísle 0905 959 101 alebo e-mailom na adrese artconsulting@artconsulting.sk. Obsluha ihneď vyradí predmet z ponuky.

BEZPEČNOSŤ NÁKUPU A PREDAJA

Špecifickou vlastnosťou eAntik.sk a Art Consultingu je vysoká miera zabezpečenia proti podvodom a nesolídnemu konaniu. Systém asistovanej platby eAntik.sk a Art Consultingu, ktorý je založený na znižovaní obchodných rizík aktívnej účasti eAntik.sk alebo Art Consultingu na prebiehajúcich obchodoch, chráni rovnomerne obe strany obchodu, kupcov i predajcov.

ASISTOVANÁ PLATBA

Systém asistovanej platby znamená, že peniaze, ktoré kupujúci uhradí na účet prevádzkovateľa zostávaju na účte prevádzkovateľa až do doby, kým kupujúcemu zakúpený predmet nebude doručený. Až po jeho potvrdení, že daný predmet mu bol riadne doručený, prevádzkovateľ odošle finančnú čiastku zníženú o svoju províziu (viď. cenník) na účet predajcu.

POZASTAVENIE POLOŽKY

Položka, ktorá nebola predaná alebo je už dlhšiu dobu bez úspechov vo voľnom predaji, môže byť po dohode s obsluhou eAntik.sku alebo Art Consultingu takzvane pozastavená. Pozastavená položka je stiahnutá z verejnej ponuky, ale je možné ju po čase znovu aktivovať a vrátiť do verejnej ponuky bez nového procesu vkladania, teda bez nového vyplňovania vkladacieho formulára. Pozastavenie položky môže napríklad zabrániť jej zovšedneniu s tým, že po čase bude položka vnímaná ako položka nová a strhne na seba novú pozornosť. K dočasnému pozastaveniu položky môžu viesť aj iné obchodné dôvody.

na obsah