František Xaver Procházka

Zobraziť signatúry

(1887-1950)
Dátum narodenia: 14.10.1887
Miesto narodenia: Střebsko

František Xaver Procházka sa narodil 14. októbra v roku 1887 vo Střebsku u Příbramy. Jeho otec bol stolársky majster. Mladý František prejavoval maliarsky talent už od útleho detstva - svoj prvý olej údajne namaľoval už v 6 rokoch, ale otec sa rozhodol, že ho pošle na Obchodnú školu. Po prvom ročníku bolo zrejmé, že tento typ štúdia nebol pre mladého Františka vhodný. Vzápätí školu opustil a vyučil sa za maliara izieb. Majiteľ pražskej firmy Frenzel si čoskoro všimol výtvarného talentu mladého učeníka a začal ho posielať na opravy nástenných fresiek po rôznych zámkoch v Čechách. Po troch rokoch praxe, roku 1908, podal mladý František prihlášku na pražskú Akadémiu a vďaka svojmu talentu bol prijatý. Srdcom sa prikláňal ku krajinomaľbe, ale nakoniec sa pridal k vyhláseným figuralistom (prof. Vlaha Bukovac, prof. Hanuš Schweiger a prof. Max Pirner).

Prochádzka bol už v dospievajúcom veku samotárom a všetku svoju energiu vkladal do štúdia umenia. Vďaka tomu získal dva štipendijné pobyty v zahraničí, počas ktorých navštívil Rakúsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Belgicko a Holandsko. Procházkova prvá samostatná výstava prebehla už v roku 1910 v Brandýse nad Labem. Usporiadali ju miestni študenti a obsahovala 60 obrazov a kresieb.

Zásadný zlom v tvorbe prišiel po prvej svetovej vojne, kedy sa F. X. Procházka zoznámil so stredoškolským profesorom a zoológom Jiřím Jandom, neskorším zakladatalem pražskej ZOO. Maliarova odveká vášeň pre faunu sa od tej doby plne prejavila aj vo výtvarnom úsilí. Vďaka kontaktom so skupinou popredných zoológov začal usilovne študovať anatómiu zvierat a už od začiatku dvadsiatych rokov vypracoval ilustrácie do učebnice Prírodopis pre školy stredné a neskôr do encyklopédie Veľký prírodopis.

Prechádzka neskôr získal štipendium pre cestovanie po európskych zoologických záhradách, v ktorých študoval cudzokrajné zvieratá. Vďaka svojej nesmiernej pracovitosti zachytil aj niekoľko mestských či prístavných scenérií - napríklad v Hamburgu alebo Anvers. Svoje skúsenosti neskôr zúročil pri tvorbe ďalších učebníc prírodopisu, ilustrácií do prírodovedných časopisov, návrhoch na pohľadnice, ale aj vo voľnej tvorbe. Na jeho výstavy v Topičovom salóne v dvadsiatych rokoch chodili celé rodiny aj s deťmi, keďže v Prahe nebola iná možnosť, kde si pozrieť levy, tigre, africké slony, spolu s plameniakmi a ďalšiu exotickú faunu. Dokonca aj umelecká kritika oceňovala výtvarnú kvalitu.

Obdiv zožal najmä pre svoj koloristický a svetelný cit a dôslednú anatómiu zvierat. Vedľa týchto cyklov maliar ďalej tvoril krajinomaľby zo svojho milovaného Polabia. Počas tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia sa viac sústredil na žánrové obrazy z prostého života polabského vidieka. Zachytával sedliakov pri orbe, pastierika so stádom oviec, babky s nošou a kozou či obrazy zvierat samotných - kravy alebo kozy na pastve, psy na dvore, husy, kačice, rôzne druhy vtáctva a pod. Začalo ho veľmi silno fascinovať spolužitie zvierat a človeka. Ďalšou silnou témou Procházkovej zrelej tvorby bolo zachytávanie premeny Polabia. Od 30. rokov sa začal regulovať tok Labe, čo výrazne zmenilo tvár okolitej krajiny. Maliarov záujem sa tiež sústredil aj na sociálnu tematiku. Zachytával zanedbané kúty brandýského kraja - obydlia chudobných, opustené domy - alebo tábory robotníkov, ktorí pracovali na regulácii rieky. Vytvoril tým dôležité dokumentárne dielo, navyše podporené maliarovou umeleckou kvalitou.

František Xaver Procházka prežil obe svetové vojny mimo vojnové dianie, pretože už v mladých rokoch mu bola udelená neschopnosť vojenskej služby. Počas štyridsiatych rokov teda mohol ďalej cestovať svojím milovaným krajom a živou paletou zachytávať dynamické premeny konca prvej polovice 20. storočia vo svojej domovine. Maliar zomrel náhle na Štedrý deň roku 1950, teda v čase nastupujúcej kolektivizácie, ktorá za niekoľko málo rokov absolútne pretvorila poľnohospodársku krajinu, ktorú toľko miloval.
Dielo FX Prechádzky je teraz v zastúpení v zbierkach Oblastného múzea Praha východ v Brandýse nad Labem. Rad jeho obrazov je takisto v zbierkach mesta Brandýs nad Labem a v mnohých súkromných zbierkach. FX Procházka bol jedným z maliarov, ktorý sa tešil z umeleckého uznanie už za svojho života a dočkal sa ho aj po svojej smrti. Prvá posmrtná výstava prebehla roku 1957 v Národnom múzeu v Prahe a ďalšia bola usporiadaná k 75. výročiu narodenia v Brandýse nad Labem roku 1962. Zatiaľ posledná retrospektívna výstava prebehla v roku 2007 v Oblastným múzeu Praha východ v Brandýse nad Labem.