František Bílek, ml.

(1907-1985)

Dátum narodenia: 1.10.1907
Miesto narodenia: Zaječice pri Chrudime (Česko)

František Bílek sa narodil 1. októbra 1907 v Zaječicích pri Chrudime, zomrel v roku 1985. Navštevoval večerné kurzy kreslenia T. F. Šimona a O. Nejedlého. V rokoch 1935-39 pôsobil na Slovensku, od roku 1940 na Turnovsku. Vystavoval krajiny z Turnovska a Beskýd.
Literatúra: Slovník československých výtvarných umělců. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 1998, I. zv., s. 162.