Peter Michal Bohúň

Zobraziť signatúry

(1822-1879)
Dátum narodenia: 29. 9.1822
Miesto narodenia: Veličná

Peter Michal Slavomil Bohúň sa narodil 29. septembra 1822 vo Veličnej, zomrel 20. mája 1879 v Bielsko-Biała Lipniku v Poľsku. V rokoch 1843-1845 študoval prípravku na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V roku 1845 sa učil u litografa F. Šíra v Prahe; v 1846-47 ako internista v ateliéri Christiana Rubena na AVU v Prahe. Ako prvý sa zaoberal problémom ľudovosti a vytvoril portréty slovenských dejateľov vtedajšej doby. Medzi jeho známejšie diela patrí „Zhromaždenie slovenského ľudu“, „Podobizeň Janka Francisciho„ obraz „Krista„ v kostole v Bátovciach. Vytvoril sériu krojových štúdií z Oravy, Liptova a Spiša. Pôsobil ako učiteľ na Slovensku. Zúčastnil sa štúrovského hnutia. Venoval sa maľbe i kresbe, niekoľko kresieb vydal Tatrín. V roku 1848 si otvoril litografickú dielňu a maliarsky ateliér s výukou kreslenia v Banskej Bystrici. V rokoch 1849-50 maľoval obrazy s námetmi zo slovenských výprav. Okrem portrétnej tvorby sa venoval aj krajinomaľbe. V roku 1850–54 má obdobie intímnej maľby, kedy sa u neho kryštalizuje podoba reprezentačného portrétu slovenskej uvedomelej inteligencie a meštiactva. V rokoch 1851–63 maľoval opony a kulisy pre slovenské ochotnícke divadlá v Revúcej, Ľupči a Liptovskom Mikuláši. Roku 1865 sa presťahoval do Haliča v Poľsku, kde si zriadil fotografický ateliér a získal ďalšie objednávky na portrétovanie. V roku 1874 navštívil Slovensko, kde sa venuje znovu portrétnej maľbe. Roku 1876 odchádza do Talianska. Výstavy: Martin (1922), Bratislava (1943 s J.B.Klemensom), Zvolen (1972). Literatúra: Slovenský biografický slovník I. zväzok, A – D, Martin 1986, str. 283; Zmetáková, D.: Peter Michal Bohúň, Súborné dielo, Galéria P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš, SNG, Bratislava, 1992; Wagner, V.: Dejiny výtvarného umenia na Slovensku, Trnava, 1930; Dubnická, E.: Peter M. Bohúň, Bratislava, 1960; Petrová-Pleskotová, A.: Slovenské výtvarné umenie obdobia národného obrodenia, Bratislava, 1966. Zdroj foto: orava.sk

Autorove diela v priamom predaji

Portrét dcéry SzadlisovýchPortrét dcéry Szadlisových
Číslo položky: 136901
Voľný predaj

Cena: 1 000 €