Erika Benická

(1967-)

Dátum narodenia: 5.12.1967
Miesto narodenia: Liptovský Mikuláš

Erika Benická sa narodila 5. decembra 1967 v Liptovskom Mikuláši. Ukončila VŠVU v Bratislave – odbor reštaurovanie maľby. Pracovala ako interná reštaurátorka v Štátnej galérii v Banskej Bystrici, ako vysokoškolský pedagóg Akadémie výtvarných umení v Banskej Bystrici a momentálne od roku 2005 ako interný reštaurátor galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Erika Benická, školením reštaurátorka špecializovaná na diela maľby, vidí najmä mnohotvárnu historickú skutočnosť umenia a akoby druhotne – cez ňu – hľadí na aktuálnu životnú skutočnosť. Akoby mala v sebe naakumulovanú doterajšiu umeleckú skúsenosťa v nej boli vstrebané mnohé štýly, akoby sa jej rukou vyslovovali rozličné tvorivé názory, lepšie povedané, rozličné stránky jej výtvarného naturelu, ktorý kryštalizuje počas posledných šiestich rokov popri plnom výkone profesie reštaurátora. V tomto okamihu E. Benická nepotrebuje pre svoju tvorbu viac, než čas a odvahu obrátiť príliš široké profesné formovanie na formulovanie koncentrovaného neopakovateľného vyjadrenia seba samej – voľnou maľbou a kresbou.V tomto zmysle jej doterajšia tvorba vykazuje viac perspektiv a nádejí, než hotových definitívnych výsledkov. Súkromne sa venuje kresbe, maľbe a kombinovanej technike. Má za sebou niekoľko účastí na výstavach v B. Bystrici, Bratislave, ale aj v Grécku.