Henri Matisse

Zobraziť signatúry

(1869 - 1954)
Dátum narodenia: 1869

Henri Matisse bol vodcom fauvizmu, ktorý vznikol vo Francúzsku v roku 1905. Narodil sa v roku 1869, zomrel v roku 1954. Henri Matisse predstavuje svojím maliarskym, kresliarskym a grafickým dielom najčistejší prejav francúzskeho moderného kolorizmu. Jeho diela chceli byť slávnosťami farieb, ktorých účinok podporovala suverénna "písaná" kresba. Pôsobil na široký okruh medzinárodných modernistov. Je považovaný za najväčší zjav fauvizmu (1903-1907). V neskoršej tvorbe maľoval figurálne kompozície, portréty, zátišia a interiéry, v ktorých sledoval predovšetkým dekoratívny účinok -- v rytme kresebnej arabesky a žiariacom kolorite, vyžarujúcim šťastnú pohodu a ľahkosť. Od dvadsiatych rokov sa už jeho štýl ustálil: rozvíja ho v stále nových variáciách, zjednodušuje kresbu a zvýrazňuje farbu. Z literatúry: Fiala, V. (Praha 1968), Lassaigne, J. (Lausanne 1959).