Arnold Brügger

(1888-1975)

Dátum narodenia: 18.10.1888
Miesto narodenia: Meiringen (Švajčiarsko)

Arnold Brügger sa narodil 18. október 1888 v Meiringene, zomrel 2. apríl 1975 tamže. Študoval na Umeleckej škole v Berne (1908-9), Kolíne, Berlíne a Mníchove (1909-12). V r. 1918-20 pôsobil ako člen skupiny Nový život. Roku 1922 získal štipendium na umelcké školy do Berlína a Hamburgu. Orientoval sa na kubisticko–orfistické smery, nemecký expresionizmus a surrealizmus. Po návrate do rodného mesta sa venuje výhradne krajinomaľbe.