Robert Almási

Zobraziť signatúry

(1948-20. mája 2018)
Dátum narodenia: 27.1.1948
Miesto narodenia: Moravské Kračany

Robert Almási získal odborné znalosti na Strednej škole umeleckého priemyslu v Brne (1963-1967) u prof. D. Chatrného. Od roku 1968 študoval na VŠVU v Bratislave u profesorov L. Čemického, P. Matejku a doc. F. Gajdoša na oddelení monumentálneho maliarstva. Po ukončení štúdií sa vrátil na Žitný ostrov do Dunajskej Stredy. Fascinuje ho tamojšia krajina, kde nachádza nové inšpirácie k tvorbe. Vedľa monumentálnej tvorby sa venuje aj komornej maľbe a grafike.
Autor hlboko zakorenený vo svojom rodnom kraji, s prevládajúcim citovým vzťahom ku krajine Žitného ostrova, neustále hľadá a nachádza dušu tejto krajiny. Domov, prehriatý slnkom, so svojou nesmiernou malebnosťou je natrvalo prítomný v jeho umeleckých obrazoch, z ktorých vanie dych roviny v bohatej rozmanitosti a kráse. Popri silnom zaujatí rodnou krajinou je hlbokým inšpiračným zdrojom láska k žene, vzťah k ľuďom tohto kraja, stvárnené často v personifikovanej podobe prírodných motívov. Obracia sa vo svojej tvorbe k poetike ženského tela. Jeho ďalšie diela vytvorené širokými ťahmi štetca, smerujú k potlačeniu predmetovej reality. Popri umeleckej aktivite sa venuje spoločenským záujmom: je predsedom Združenia Výtvarných Umelcov Západného Slovenska, podpredsedom kuratória Galérie súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede. Venuje sa aj mladým začínajúcim výtvarníkom. Mal desiatky samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí.

Autorove diela v priamom predaji

ZrkadlenieZrkadlenie
Číslo položky: 13014
Voľný predaj

Cena: 2 600 €
Zelený sen II.Zelený sen II.
Číslo položky: 13013
Voľný predaj

Cena: 2 600 €
Zelený sen I.Zelený sen I.
Číslo položky: 13012
Voľný predaj

Cena: 2 600 €
Modrý sen II.Modrý sen II.
Číslo položky: 13011
Voľný predaj

Cena: 2 600 €
Modrý sen I.Modrý sen I.
Číslo položky: 13010
Voľný predaj

Cena: 2 600 €
Mapa snov II.Mapa snov II.
Číslo položky: 13009
Voľný predaj

Cena: 2 600 €
Mapa snov I.Mapa snov I.
Číslo položky: 13008
Voľný predaj

Cena: 2 600 €
Kone III.Kone III.
Číslo položky: 13007
Voľný predaj

Cena: 2 290 €
Kone II.Kone II.
Číslo položky: 13006
Voľný predaj

Cena: 2 290 €