Mattis Teutsch János

Zobraziť signatúry

(1884 - 1960)
Dátum narodenia: 1884

Matiss Teutsch János sa narodil v roku 1884, zomrel v roku 1960. Pôvodne chcel byť sochárom a maliarom, v tomto zmysle vyštudoval umenie v Budapešti aj v Mníchove. Maľovaniu prepadol hlavne v prvej polovici 20. storočia v Paríži. Svoju sochársku tvorbu prevádzal súčasne aj s maľbou a grafikou.Po jeho epoche " Obrazy duše " od polovice 20 - tých rokov až po začiatok 30 - tých rokov sa usiloval o nájdenie nového - dynamického človeka. Tento by mal reprezentovať ľudstvo vonkajšími rysmi. Tento jeho " syntetický " človek sa objavuje v jeho veľkolepom cykle " Spoločenské štruktúry " na olejových a temperových maľbách v rôznych životných situáciách, ale i v drevených, medených a hliníkových plastikách.