Juraj Daňo

Zobraziť signatúry

(1920-2007)
Dátum narodenia: 09.01.1920
Miesto narodenia: Okružná pri Prešove

Juraj Daňo sa narodil 9. januára 1920 v Okružnej pri Prešove, zomrel v roku 2007 v Prešove.

V rokoch 1946-1950 získal výtvarné vzdelanie v Sekcii umeleckých pracovníkov pri Okresnej osvetovej rade v Prešove (E. Rákoši). Zároveň absolvoval súkromné štúdium u J. Bendíka, M. Jordána a J. Weniga (Plzeň). V rokoch 1949-1950 navštevoval večerné kurzy kreslenia pod vedením Ľ. Felda v Košiciach. Do výtvarného života vstúpil tesne po 2. svetovej vojne. Jeho ranná tvorba, prevažne práce krajinárske, sú výrazne ovplyvnené Rákošího školením. V nasledujúcej tvorbe prekonal niekoľko vývojových zmien, od kompozícií dôsledne a detailne interpretujúcich farebné a tvarové bohatstvo krajiny, cez krajinu s miernou farebnou, tvarovou i rukopisnou expresionistickou nadsádzkou, až ku kompozíciám redukujúcim tvary na ich geometrickú podstatu. Tak v krajinárskych, ako aj vo figurálnych kompozíciách, vyskytujúcich sa v celku jeho tvorby len sporadicky, farebne dominuje modro – fialovo – zelený akord. Po prekonaní experimentálneho obdobia - skúmal možnosti rozličných materiálov - v ktorom dospel k výrazne abstrahovanej forme na hranici informačného prejavu, sa upriamoval na kompozície, v ktorých sa kombináciou techník usiloval o podanie spoločensky závažnej problematiky. Kvalitatívne nový stupeň tvorivosti predstavuje jeho návrat ku krajinomaľbe, vytváranej v porovnaní s predchádzajúcou krajinárskou produkciou s hlbším myšlienkovým zaujatím. Vytvoril aj celý rad monumentálno – dekoratívnych kompozícií. Od roku 1952 bol členom východoslovenského kultúrneho spolku Svojina, zároveň členom skupiny Roveň. V roku 1961 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V 60-tych rokoch pôsobil ako odborný pracovník v Krajskej galérii Prešov, zároveň ako pedagóg na Ľudovej škole umenia, učiteľ výtvarnej výchovy, konzultant na Pedagogickej fakulte v Prešove. Od roku 1969 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. V roku 1984 mu bol udelený titul zaslúžilého umelca. V roku 2000 mu bola udelená cena mesta Prešov.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 42).

Autorove diela v priamom predaji

Pohľad na TatryPohľad na Tatry
Číslo položky: 129281
Voľný predaj

Cena: 400 €
Nový SvidníkNový Svidník
Číslo položky: 134229
Voľný predaj

Cena: 550 €
KvetyKvety
Číslo položky: 65943
Voľný predaj

Cena: 200 €
KrajinaKrajina
Číslo položky: 120785
Voľný predaj

Cena: 540 €
DeťomDeťom
Číslo položky: 120588
Voľný predaj

Cena: 430 €
DedinaDedina
Číslo položky: 120587
Voľný predaj

Cena: 540 €
Strom životaStrom života
Číslo položky: 129282
Voľný predaj

Cena: 600 €
Jesenná krajinaJesenná krajina
Číslo položky: 137730
Voľný predaj

Cena: 360 €
PozdravPozdrav
Číslo položky: 131677
Voľný predaj

Cena: 400 €
KrajinaKrajina
Číslo položky: 131512
Voľný predaj

Cena: 400 €