Vígh Bertalan

(1890-1946)

Svoje štúdiá ukončil na Akadémii výtvarných umení. Jeho učiteľmi boli Ede Balló, László Hegedűs a Károly Fereczy. Jeho vojnové zajatectvo v Turkestane malo veľký vplyv na jeho umeleckú tvorbu. Maľoval diela o ruskej spoločnosti, ktoré mu pomohli naštarovať jeho kariéru. Hlavnou témou jeho diel bola z farebného prostredia sa vynárajúca “krásna žena”.

Autorove diela:

Názov diela:

Eszter