Nándor Pirhalla ( Pirchalla)

(1884-1945)

Dátum narodenia: 1884

Nándor Pirhalla ( Pirchalla) študoval v Budapešti a od roku 1910 sa tam usadil natrvalo.