Adolf Echtler

Zobraziť signatúry

(1843-1914)
Dátum narodenia: 1843
Miesto narodenia: Danzig/Gdansk (Poľsko)

Nemecký žánrový maliar, narodil sa 1843 v Danzigu, zomrel 1914 v Mníchove. V r. 1860/61 začal svoje maliarske štúdia na akadémii v Benátkach, neskôr pokračoval v štúdiu na viedenskej a mníchovskej akadémii. V r. 1877-86 žil a tvoril v Paríži, kde v r. 1879-85 vystavoval na Salónoch. Od r. 1986 žil v Mníchove. Vystavoval na výstavách v Mníchove, Berlíne, Drážďanoch, Düsseldorfe, ale aj na francúzskych a talianskych výstavách, špecializujúcich sa na žánrovú maľbu. Jeho diela sú zastúpené v galériách v Mníchove, Drážďanoch, Hamburgu, Lipsku, Viedni a ďalších. Z literatúry: Thieme-Becker: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. Diel 7. Lipsko. Str. 315-316.