Július Hegyesy

(1933 -)

Dátum narodenia: 1933
Miesto narodenia: Hosťovce n. Bodvou

Július Hegyesy sa narodil 21. februára 1933 v Hosťovciach nad Bodvou, no väčšinu svojho doterajšieho života prežil v Košiciach.

Presťahovali sa, keď mal sedem rokov. Jeho otec tu dostal miesto učiteľa. Kresliarsky talent sa u neho prejavoval už od detstva. Základy výtvarného vzdelania získal u Ľ. Felda v Košiciach. Keď mal iba 15 rokov, uspel na prijímacích pohovoroch na Pražskej akadémii. Neskôr ho prijali na bratislavskú Akadémiu výtvarného umenia (1953-1959). Štúdium ukončil v ateliéri krajinomaľby u D. Millyho a P. Matejku. Práve krajinomaľba má stále významné miesto v jeho tvorbe a vyznačuje sa autenticitou a zvláštnou expresívnou atmosférou. V rokoch 1961-1964 pôsobil na ľudovej škole umenia v Košiciach . Od roku 1964 pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy FF UPJŠ v Prešove. Viac ako tridsať rokov sa venoval tejto pedagogickej činnosti. Patrí k silnej generácii východoslovenských výtvarníkov spolu s Alexandrom Eckerdtom, či Jozefom Kornucikom. Venuje sa predovšetkým komornej maľbe, kresbe, grafike a monumentálno-dekoratívnej tvorbe.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 102).

Autorove diela:

Názov diela:

V lese

Názov diela:

Krajina

Názov diela:

Krajina