Alexander Orlík

Zobraziť signatúry

(1955 -)
Dátum narodenia: 21.12.1955
Miesto narodenia: Žilina

Alexander Orlík sa narodil 21.12.1955 v Žiline. Od roku 1999 je aktívnym členom klubu neprofesionálnych výtvarníkovvo Vranove n.T. Má za sebom množstvo spoločných výstav, v roku 2002 sa účastnil celoslovenskej súťaže " Výtvarné spektrum ", kde získla aj ocenenie. Venuje sa aj rezbárstvu s témou figurálnych kompozícií. Momentálne pôsobí vo Vranove n.T..