Rudolf Altrichter

Zobraziť signatúry

(1916-1978)
Dátum narodenia: 10.7.1916
Miesto narodenia: Viedeň

Výtvarník – autodidakt, ktorý pôsobil vo Svite a Bratislave. Spočiatku sa venoval výtvarnej práci popri zamestnaní, no od roku 1950 začína pôsobiť ako slobodný umelec, zaoberajúci sa grafickou tvorbou, najmä plagátovou. Zomrel 8. septembra 1978 Bratislave.