Achác (Ákos) Aranyossy

Zobraziť signatúry

(1870-1898)
Dátum narodenia: 6.5.1870
Miesto narodenia: Košice

Výtvarnú propedeutiku získal u Košického maliara Štefana Hegedüsa. Študoval na súkromnej škole S. Hollósyho v Mníchove. Od roku 1888 ďalej študoval na oddelení maľby a grafiky na Akadémií výtvarných umení v Mníchove. V roku 1897 pokračoval v štúdiu na Majstrovskej škole Júliusa Benczúra v Budapešti. V Budapešti mal aj niekoľko úspešných výstav. Zomrel 19. septembra 1898 v Košiciach, pravdepodobne spáchal samovraždu.