Lőrinz Farkas–Csallóközi

Zobraziť signatúry

(1898-?)
Miesto narodenia: Komárno

Lőrinz Farkas–Csallóközi sa narodil 1898 v Komárne. Miesto ani dátum jeho úmrtia základná lexikálne literatúra neuvádza. Študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Budapešti. Absolvoval pobyt v maliarskej kolónii v Kecskéméte (Ferenczy Károly, Zemplényi Tivadar, Révész Imre). Jeho diela sú reprezentatívnym spôsobom zastúpené v štátnych zbierkach. Pravidelne vystavoval od r. 1918. V r. 1927 ho mesto Gyula poverilo založením miestnej maliarskej kolónie.

Autorove diela v priamom predaji

S povozomS povozom
Číslo položky: 101802
Voľný predaj

Cena: 330 €
MlynMlyn
Číslo položky: 88067
Voľný predaj

Cena: 400 €