Lőrinz Farkas–Csallóközi

(1898-?)

Miesto narodenia: Komárno

Lőrinz Farkas–Csallóközi sa narodil 1898 v Komárne. Miesto ani dátum jeho úmrtia základná lexikálne literatúra neuvádza. Študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Budapešti. Absolvoval pobyt v maliarskej kolónii v Kecskéméte (Ferenczy Károly, Zemplényi Tivadar, Révész Imre). Jeho diela sú reprezentatívnym spôsobom zastúpené v štátnych zbierkach. Pravidelne vystavoval od r. 1918. V r. 1927 ho mesto Gyula poverilo založením miestnej maliarskej kolónie.

Autorove diela:

Názov diela:

S povozom

Názov diela:

Mlyn