Nikolaj Feďkovič

Zobraziť signatúry

(1945 -)
Dátum narodenia: 13.5.1945
Miesto narodenia: Užhorod ( UA )

Nikolaj Feďkovič sa narodil 13. mája 1945 v Užhorode.

Pochádza z rodiny mostného inžiniera a maliarky. Po pripojení Podkarpatskej Rusi k Zväzu sovietskych socialistických republík sa rodina usadila v Michalovciach, kde žila väčšina jej príbuzných. Feďkovič absolvoval Strednú školu umeleckých remesiel v Brne v roku 1965 a potom Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe, ktorú ukončil v roku 1972. Zároveň študoval aj na Divadelnej akadémii múzických umení. Po štúdiách sa vrátil na východné Slovensko, kde v Košiciach pôsobil ako pedagóg a neskôr ako riaditeľ Strednej školy umeleckého priemyslu. O jej rozvoj sa zaslúžil založením reštaurátorsko-konzervatórskeho oddelenia v roku 1980 a ďalšími pedagogickými a organizátorskými aktivitami. Je absolventom súkromnej maliarskej školy Antala Lucziho. Počas pražských štúdií sa zaoberal úžitkovou maľbou, inšpiráciu hľadal v holandských maliaroch 17. storočia. V rokoch 1972-1976 žil striedavo v Prahe a Michalovciach, od roku 1976 sa usadil v Košiciach. V lete roku 1989 odišiel do exilu do Nemecka a usadil sa v meste Bergisch Gladbach pri Kolíne nad Rýnom. V januári tohto roku začal pôsobiť v súkromnej škole Rhein-Sieg Kunst Akademie v Hennefe pri Kolíne nad Rýnom, ako súkromný docent v slobodnom povolaní. Posledná výstava Nikolaja Feďkoviča na Slovensku sa konala roku 1988 v Galérii mesta Bratislavy. Je autorom návrhu nástennej maľby v gréckokatolíckom kostole v Michalovciach. Nikolaj Feďkovič sa venuje olejomaľbe, kaligrafii a tvorbe objektov. Ako maliar nadväzuje na odkaz predstaviteľov imaginárnej figurácie. Pokúša sa aj o renesanciu žánrovej maľby, vedľa seba často kladie realistické a abstraktné prvky. Nejde mu o fotografické zachytenie skutočnosti, ale o výtvarné pretavenie vlastných zážitkov a pocitov, často aj všedných dennodenných udalostí, ktoré na svojich obrazoch povyšuje na slávnostnú chvíľu. Používa staro majstrovský spôsob maľby kladením vrstiev lazúrových farieb na drevenú dosku alebo plátno s polo kriedovou úpravou.Zvláštnou oblasťou Feďkovičovej tvorby je kaligrafia. Chápe ju ako špecifický druh kresby a realizuje ju prostredníctvom kombinovaných techník.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 62).

Autorove diela v priamom predaji

ZátišieZátišie
Číslo položky: 108297
Voľný predaj

Cena: 15 000 €
Rybárska jeseňRybárska jeseň
Číslo položky: 138793
Voľný predaj

Cena: 8 900 €
Pri útekuPri úteku
Číslo položky: 111549
Voľný predaj

Cena: 17 500 €
Horúce letoHorúce leto
Číslo položky: 119095
Voľný predaj

Cena: 14 800 €