Ľudovít Feld

Zobraziť signatúry

(1904-1991)
Dátum narodenia: 19.3.1904
Miesto narodenia: Košice

Ľudovít Feld sa narodil 19. marca 1904 v Košiciach, zomrel vo veku 87 rokov dňa 18. mája 1991 v Košiciach.

Jeho prvé výtvarné pokusy možno datovať do rokov 1916-1923, keď navštevoval vyššiu reálku a svoje dovtedajšie vzdelanie ukončil maturitou. Kreslenie ho učil profesor S. Oravec. V tom čase (v rokoch 1920-1925), navštevoval kresliarsko-grafickú školu Eugena Króna. Vtedy aj po prvýkrát vystavoval spoločne so spolužiakmi. Ďalšie študijné smerovanie tohto geniálneho kresliča už bolo nezvratné. V rokoch 1925-1933 študoval grafiku na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. Jeho profesormi boli V. Olgyai Matirka a N. L. Varga. V roku 1933 po návrate do Košíc sa stal členom Kazinczyho spoločnosti a hneď sa predstavil spoločnou výstavou s Alžbetou Groszovou a Imrichom Oravcom. Ako vyštudovaný a vyprofilovaný umelec v roku 1935 založil súkromnú výtvarnú školu. Medzi jeho žiakov patrili napríklad A. Eckerdt, J. Haščák, J. Hegyessy a A. Račko. Strašný predel v živote umelca znamenala druhá svetová vojna. V roku 1944 bol deportovaný do koncentračného tábora v Osvienčime. Ľudovít Feld mal deväť súrodencov. Z celej rodiny prežil on a jeho súrodenci Ignác a Frída. Nebyť Feldovho výrazného kresliarskeho talentu, neprežil by. Priamo na príkaz neslávne známeho Dr. Mengeleho mal Ľudovít Feld portrétovať osobité typy zajatcov. Údajne išlo o ľudí, ktorí mali telesný, alebo mentálny hendikep, čím chcel Mengele vykazovať svoju brutálnu činnosť ako „očistu ľudstva“. Po ukončení druhej svetovej vojny a návrate z koncentračného tábora v roku 1946 žil Feld v Bratislave až do roku 1949. V tomto roku sa vrátil do Košíc a pôsobil vo výtvarnom spolku Svojina. Ako člen Slovenského spolku výtvarných umelcov od roku 1951 absolvoval množstvo kolektívnych výstav, naďalej učil a viedol rôzne kurzy. Pomerne veľa cestoval, zachytil rôzne typy krajín, architektúry, ale venoval sa aj figurálnej kresbe. Neskôr, keď sa jeho zdravotný stav zhoršil, venoval stále väčšiu pozornosť košickým zákutiam. Veľké súborné výstavy jeho umeleckej tvorby sa konali v roku 1973 vo Východoslovenskej galérii, v rokoch 1986 a 1989 v Krajskej organizácii Slovenského zväzu výtvarných umelcov v Košiciach. Svojou kresliarskou i grafickou precíznosťou sa zaradil nielen medzi najvýznamnejších košických, ale aj slovenských umelcov.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 64).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL AUTORA NA AUKCIÁCH :
22 000 Sk - Košice. Sépia 1975. 26 x 23 cm (DARTE- 10.6.2007)
20 000 Sk - Trhovníčka. Kresba ceruzou,35,5 x 25 cm (DARTE-9.3.2008)
15 000 Sk - Chlap z Prašníka. Perokresba,16,5 x 13 cm(DARTE-7.10.2007)