Martina Michalovová

Zobraziť signatúry

(1974)
Dátum narodenia: 18.8.1974
Miesto narodenia: Michalovce

Martina Michalovová PaedDr. sa narodila 18.8.1974 v Michalovciach. Výtvarné umenie vyštudovala na UPJŠ v Prešove na katedre Vv u doc. Srvátku. Po ukončení VŠ odišla do Michaloviec, kde pôsobí ako pedagóg maľby na Základnej umeleckej škole. Má za sebou niekoľko samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí. Veľký ohlas mala jej výstava v anglickom Bakwelle. Vo svojich prácach využíva individuálnu techniku maľby na sklo, v kombinácii s nanášaním externých prvkov.