Josef Fiala

Zobraziť signatúry

Josef Fiala sa narodil 31. 7. 1882 v Prahe. Študoval na Akadémii výtvarného umenia v Prahe u prof. Hynaisa. Hlávkovo štipendium mu umožnilo ročné štúdium v Taliansku a niekoľkomesačný pobyt v Paríži a Londýne. Na akadémii výtvarných umení v Mníchove bol vynikajúcim žiakom prof. A. Janka. Bol predovšetkým figuralistom, ale vplyv cudziny, predovšetkým Paríža, vzbudil u neho záujem o českú dedinu a vidiek. Venoval sa maľbe žánrov, v ktorých sa spája krajinomaľba s maľbou figurálnou. Z literatúry: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, I. zv., A-K, Ostrava 1993, str. 215.