Emil Filla

(1882 – 1953)

Dátum narodenia: 4.4.1882
Miesto narodenia: Chropyňa ( Česko )

Emil Filla sa narodil 4. 4. 1882 v Chropyně, zomrel 2. 10. 1953 v Prahe. Od 1906 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Člen legendárnej pražskej expresionistickej skupiny OSMA, s ktorou začal vystavovať. (1907, 1908). Od 1907 cesty do Francúzska. Od 1909 člen spolku Mánes. 1911-1914 člen Skupiny výtvarných umelcov. Umelecky sa v roku 1910 pripojil ku kubizmu - ovplivnený hlavne Picassom a Brasquom. V roku 1932 mal v Mánesi jubilejnú výstavu. V roku 1939 bol nemcami zatknutý, 6 rokov väznený v koncentračnom tábore v Buchenwalde. Po 1945 sa stáva profesorom Vysokej školy umelecko-priemyslovej v Prahe. Fillove umelecké začiatky sú spojené s programom OSMY. Hlboko na neho zapôsobila Munchova výstava v Prahe (1905). 1910 prvý kubistický obraz, 1911-1912 rieši problematiku kubistickej figurácie fakticky súbežne s Picassom a Braqueom. K vlastnému poňatiu kubistickej analýzy sa dostáva prostredníctvom zátiší. 1914 – 1917 zhodnocuje kubistickú gramatiku v konfrontácii s tradíciou holandského zátišia 17. storočia. Od tridsiatych rokov znovu rastie podiel figúry – objavuje motív zápasov a bojov (antický cyklus). Tvaroslovie kubizmu sa stýka s vlnou fantazijných a nadreálnych zložiek (pribúdajú sochárske pokusy). Z literatúry: A. Matějček: Emil Filla. Praha 1938; A. Matějček: Emil Filla. Brno 1936; Kramář, E.: Jubilejní výstava E. Filly. Praha 1938; Zemina, J.: Emil Filla. Praha 1968; Berka, Č.: Zbojnícke piesne. Bratislava 1980.

Autorove diela:

Názov diela:

Matka s dieťaťom