Štefan Filep

(1954–)

Dátum narodenia: 10.11.1954
Miesto narodenia: Poľany

Štefan Filep sa narodil 10. novembra 1954 v Poľanoch pri Trebišove.

Prvé odborné výtvarné skúsenosti získal na súkromných hodinách u majstra Ľ. Felda. V roku 1975 zakladá v Liptovskom Mikuláši s maliarom Mikulášom Axmanom výtvarný krúžok a usporadúva tam prvé výstavy. Následne vyštudoval Vysokú školu výtvarného umenia v Bratislave (doc. G. Balažovičová a doc. F. Stoklas). V roku 1980 získal Cenu SFVU za maľbu. V roku 1983 sa vracia do Košíc, kde žije a tvorí dodnes. Pracuje v technike olej, tempera, akryl a pastel. Venuje sa figurálnej maľbe, zátišiu, portrétu a krajinomaľbe. Vystavoval doma aj v zahraničí.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 70).

Autorove diela:

Názov diela:

Zo severu Slovenska

Názov diela:

Zima na dedine

Názov diela:

Z Košíc

Názov diela:

V Pieninách

Názov diela:

V okne

Názov diela:

V krčme

Názov diela:

Strečno

Názov diela:

Štefan Filep - Krajina

Názov diela:

Po predstavení

Názov diela:

Košický dvor

Názov diela:

Košice

Názov diela:

Farba v kompozícii

Názov diela:

Dopité

Názov diela:

Dominikánske trhovisko

Názov diela:

Na pivečku