Fero Kráľ

(1919-2008)

Dátum narodenia: 15.05.1919
Miesto narodenia: Liptovský Mikuláš

* 15.05.1919 Liptovský Mikuláš – ? 18.11.2008 Borinka
- maliar, textilný výtvarník, grafik

V Žiline pôsobil šesťdesiat rokov (1945-2005). Od roku 1959 mal ateliér na Kálove, neskôr na sídlisku Hliny VII. Maľoval Liptov, Oravu a Považie. Tvoril grafiku, kresbu, vitráže a mozaiku. Organizoval výtvarný život regiónu. Vychoval generácie mladých výtvarníkov, ovplyvnil rad slovenských slovenských umelcov.

Autorove diela:

Názov diela:

Začiatok práce