Ervín Semian

Zobraziť signatúry

((1921 – 1965))
Dátum narodenia: 24.1. 1921

Ervín Semian bol slovenský umelec, narodil sa 24. januára 1921 v Devičom, zomrel 20. decembra 1965 v Bratislave. V rokoch 1939 - 1943 bol mimoriadnym poslucháčom na oddelení kreslenia a maľby SVŠT v Bratislave.Študoval u prof. Benku, Mallého, Schurmanna a Mudrocha. Pracoval ako výtvarný redaktor denníka Pravda. V rokoch 1957-1958 bol inštruktorom výtvarných krúžkov ĽUT pre Banskobystrický kraj. Taktiež pracoval aj ako umelecký inšpektor SNR pre školstvo a kultúru. Patril do skupiny nadrealistov, autor figurálnych kresieb a ilustrátor. V roku 1945 sa stal zakladajúcim členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, od roku 1945 bol členom ZSVU. Jeho diela sú v zbierkach SNG v Bratislave a v súkromných zbierkach.