Jaroslav Trinkmoc

Jaroslav Trinkmoc bol český maliar - krajinkár,škola Mařáka . Pôsobil ako výtvarník v období 20. - 50. rokov 20. stor. v oblasti Bělohradských kúpeľov v Česku.

Autorove diela:

Názov diela:

Lesný potok

Názov diela:

Jarná krajina