Dušan Hanidžiar

(1950- )

Dátum narodenia: 3.11.1950
Miesto narodenia: Sečovce

MUDr. Dušan Hanidžiar sa narodil v roku 1950 v Sečovciach. Výtvarnému umeniu sa venuje od detstva ako svojmu amatérskemu koníčku. Profesiou je lekár bývajúci vo Vranove nad Topľou, ale každú voľnú chvíľu venuje svojmu relaxu - maľovaniu. V 80.-tych rokoch to bola krajinárska tvorba, v súčasnosti počítačová grafika a abstraktná maľba. Ako maliar - amatér svoje diela konzultuje s akad. mal. J. Jackaničom.