František Gibala

Zobraziť signatúry

(1912 – 1987)

František Gibala sa narodil 5. apríla 1912 v Krajnej Poľane pri Svidníku, zomrel 8. septembra 1987 v Bratislave.

V rokoch 1928-1933 študoval na Štátnej priemyselnej škole kameňo-sochárskej v Hořiciach a na Akadémii výtvarných umení v Prahe v rokoch 1933-1937 u prof. B. Kafku. V roku 1938 absolvoval študijnú cestu do Paríža, po ktorej sa na čas usadil v Prešove. Tam v rokoch 1939-1940 pôsobil ako profesor na štátnej priemyselnej škole stavebnej. V roku 1940 sa presťahoval do Bratislavy, kde sa natrvalo usadil. Patril do kruhu výtvarníkov generácie 1909. Svojim rozsiahlym dielom obsiahol takmer všetky sochárske žánre a disciplíny. V monumentálnej tvorbe sústreďoval svoje úsilie na pamätníkovú a pomníkovú tvorbu. Známe sú jeho súsošia a busty z obdobia socializmu. Známe je jeho súsošie Cyrila a Metoda v obci Branč pri Nitre, alebo socha Ľudovíta Štúra stojaca v Levoči. Posledným okruhom autorovej tvorby je medailérstvo. V rokoch 1942-1943 vytvoril niekoľko pozoruhodných prác, stvárnených v impresionistickom duchu. V roku 1972 mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 82).