Ferenc Heverdle

(1841-1910)

Dátum narodenia: 1841

Narodil sa v roku 1841. Absolvoval štúdium na Viedenskej akadémii umenia. Od roku 1868 žil a pracoval v meste Užhorod, v Zakarpatskej oblasti. Zomrel v roku 1910 v Užhorode v Zakarpatskej oblasti.
Literatúra: ????????? ??????????. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 46.