Endre Ferencovič Hidi

(1944-)

Dátum narodenia: 7.8.1944
Miesto narodenia: Velika Dobroň (Ukrajina)

Narodil sa 7. augusta 1944 v obci Velika Dobroň v Užhorodskom okrese Zakarpatskej oblasti. V roku 1965 ukončil odbor výtvarnej keramiky Užhorodského učilišťa výtvarného umenia. Od roku 1995 je členom štátneho spolku výtvarníkov Ukrajiny. Je zaslúžilým majstrom ľudovej tvorivosti. Je nositeľom vyznamenania D. Ščerbakivskeho.
Literatúra: ????????? ??????????. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 51.