Havril Martinovič Hľuk

(1912-1983)

Dátum narodenia: 19.5.1912
Miesto narodenia: Sehet (Rumunsko)

Narodil sa 19. mája 1912 v meste Sehet v Rumunsku. V roku 1931 absolvoval štúdium výtvarno-priemyselného učilišťa v Budapešti a v roku 1933 výtvarnú akadémiu v Budapešti. Je členom spolku výtvarníkov Moldavska od roku 1947. Od roku 1954 je členom štátneho spolku výtvarníkov Ukrajiny. V roku 1968 získal titul Zaslúžilý umelec Ukrajiny. V roku 1958 jeho obraz Drevorubači získal veľkú striebornú medailu na celosvetovej výstave v Bruseli. Zomrel v roku 1983 v meste Užhorod v Zakarpatskej oblasti.
Literatúra: ????????? ??????????. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 51.