Stanislav Harangozó

Zobraziť signatúry

(1946 -)
Dátum narodenia: 1946
Miesto narodenia: Komjatice

Stanislav Harangozó sa narodil v roku 1946 v Komjaticiach. Študoval v r. 1967 – 1973 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave / prof.D.Millý a V.Hložník/. Absolvoval na oddelení užitej a dekoratívnej maľby prof. Oresta Dubaya, a na oddelení voľnej grafiky, kde aj niekoľko rokov pedagogicky pôsobil. V súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave na Katedre výtvarnej výchovy. Žije v Bratislave. Venuje sa voľnej maľbe, kresbe a grafike.

Autorove diela v priamom predaji

Pod modrou oblohouPod modrou oblohou
Číslo položky: 125794
Voľný predaj

Cena: 350 €
ZasnívanáZasnívaná
Číslo položky: 125795
Voľný predaj

Cena: 350 €