Sima - Natalija Pavlyshynová

Zobraziť signatúry

(1954-)
Dátum narodenia: 27.7.1954
Miesto narodenia: Dzinkovo (Ukrajina)

Sima Pavlishynova sa narodila 27. júla 1954 v obci Dzinkove v Berehovskom okrese v Zakarpatskej oblasti. V roku 1976 ukončila štúdium na oddelení výtvarnej keramiky na Užhorodskom učilišti úžitkového umenia. Je členkou štátneho spolku výtvarníkov Ukrajiny od roku 1993. V roku 2005 získala titul Zaslúžilý umelec Ukrajiny. ( Foto archív DARTE )
Literatúra: Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 172.

Autorove diela v priamom predaji

SediacaSediaca
Číslo položky: 80910
Voľný predaj

Cena: 990 €