Volodymír Pavlovič Čerepaňa

Zobraziť signatúry

(1965-1996)
Dátum narodenia: 6.1.1965
Miesto narodenia: Mukačevo (Ukrajina)

Narodil sa 6. januára 1965 v Mukačeve v Zakarpatskej oblasti. V roku 1985 ukončil štúdium na oddelení umeleckej keramiky na Užhorodskom učilišti výtvarného umenia. Od roku 1993 bol členom štátneho spolku maliarov Ukrajiny. Zomrel v roku 1996 v Užhorode v Zakarpatskej oblasti.
Literatúra: ????????? ??????????. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 184.