Vladimír Havrilla

Zobraziť signatúry

(1943 -)
Dátum narodenia: 13. 5. 1943
Miesto narodenia: Bratislava

Štúdium

V rokoch 1962-68 študoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v r. 1990-93 pôsobil ako docent na oddelení sochárstva.

Od 70. rokov sa systematicky zaoberal tvorbou krátkych experimentálnych filmov. Nakrúcal ich vlastnou 8mm kamerou. ( White (bazén, rúra), White (pena) (1973), Lift (1974), No limit (1976), Lebo veľa hrešila (1977), Modliaca figurína (1977), Milosť (1977), Bábika (1982)). V neskoršom období autor pracoval aj s videom napr. v titule Námorníček (1992), ktorý je záznamom rovnomennej akcie. Navrhoval fontány a kreslil. Pod pseudonymom Roberta Weinerová publikoval fragment románu Noc a deň. (Svědectví, Paríž, 1984). Od 1968 modeluje sochy, tvorí krátke trikové filmy, píše básne a poviedky. V 80. rokoch tesal do dreva figurálne sochy. Od 1998 tvorí prevažne vo virtuálnom svete.