Rastislav Kralik

(1968-)

Dátum narodenia: 30.6.1968

Rastislav Králik je sklársky výtvarník a dizajnér. Navštevoval strednú školu Sklárskeho umenia v Prievidzi a neskôr Strednú umeleckopriemyselnú školu skla v Lednických Rovniach, kde bol v triede profesora Petra Siposa. Od tej doby pôsobí ako nezávislý sklársky výtvarník. Jeho tvorba ako sochára, je dobre viditeľná v jeho prácach so sklom, ktoré sa často používajú v kombinácii s inými materiálmi, ako je kov, kameň, zlato, bronz. Aj keď občas pracuje ako dizajnér interiéru, Králik je predovšetkým maliar a sochár buď pomocou fúkaného alebo liateho skla. Sochy Rastislava Kralika sú vytvorené pomocou technológie formou tavenia, liatia do piesku. Technika ??podobná tej, ktorú používali Egypťania pred 2000 rokmi. V sochách sa snaží premostiť rôzne tradície a vplyvy umeleckého skla a vytvoriť tak jedinečnú formu vyjadrenia.

Autorove diela:

Názov diela:

Will you let the morning come soon

Názov diela:

Transition to another place

Názov diela:

TELLUS

Názov diela:

Tanečnica

Názov diela:

Iná Svety III

Názov diela:

I stand in golden rays

Názov diela:

Head

Názov diela:

Dotyk anjela

Názov diela:

Dancing Queen