Bedřich Horálek

(1913 - )

Dátum narodenia: 4.3.1913
Miesto narodenia: Hradec Králové

Bedřich Horálek sa narodil 4. marca v roku 1913 v Hradci Králové. V prieberu rokov 1935 - 1946 študoval na akadémii výtvarných umení v Prahe u profesorov Loukoty, Švabinského a O. Nejedlého. V roku 1939 sa spolu s O. Nejedlým zúčastnili cesty do Juhoslávie. Usporadúval skupinové výstavy v Prahe, Kolíne, Hradci Králové a v roku 1942 v J. U. V. (Jednota umělců výtvarných) v Prahe. Maľoval predovšetkým zátišia, kytice a podobizne.