Klára Bárkányiová

(1918 - 2002)

Dátum narodenia: 24. 1. 1918