František Ringo Čech

Zobraziť signatúry

(1943-)
Dátum narodenia: 9.7.1943
Miesto narodenia: Praha

František Ringo Čech sa narodil 9. júla 1943 v Prahe. Je to herec, bubeník, maliar, spisovateľ a politik. Študoval bicie na konzervatóriu; v 60.-tych r. bol bubeníkom skupiny Olympic. Potom prešiel do Čierneho divadla, potom do Semaforu. Neskôr založil svoj vlastný divadelný súbor. Po r. 1989 bol tiež poslancom. V divadle Hybernia mal veľkú výstavu jeho obrazov. Niektoré jeho obrazy majú „zvláštnu" originalitu. Nad niektorými jeho obrazmi s erotickými motívmi mnohým návštevníkom červenali tváre. Ale na druhú stranu väčšina priznala, že ich Ringove obrazy pobavili a pokojne by si ich zakúpili. Cena Čechovych diel sa pohybuje od tridsať tisíc korún vyššie a je o ne veľký záujem. Málokto vie, že Ringove naivné obrazy sú v súkromných zbierkach, ale aj v galériách v Prahe, Paríži, Berlíne, Varšave, Moskve, Frankfurte, Viedni, Toronte, Remeši, Lyone, Tokiu, Madride a v mnohých ďalších mestách sveta. K majiteľom jeho obrazov sa radí aj mnoho významných osobností, ako sú napr. Václav Havel, Shirley Temple Black, Franco Nero, Arnold Schwarzenegger, Annie Girardotová, Michal Piccoli alebo Martina Navrátilová.