Reus Martin Baran

Reus Martin Baran je Košický autor študujúci maľbu na Fakulte Umení.

V jeho obrazoch je zreteľné úsilie o zachytenie energie a vzrušujúcich stavov prostredníctvom zjednodušeného jazyka geometrie. Zážitky z počúvania hudby, psychologických stavov, vypätých a extrémnych momentov, alebo aj príjemných a pohodlných situácií, trasnformuje do sveta plôch, liniek, kriviek a farieb svojich malieb. Obrazy sú abstraktné, pretože hovoria o abstraktných veciach.

Autor je tiež známy ako streetartový umelec a tvorca videoartov.

Autorove diela:

Názov diela:

Whistle drummer

Názov diela:

Kompozícia 2

Názov diela:

Karamelové slnko

Názov diela:

Časová slučka