Anna Homchik

Anna Homchik sa narodila na Ukrajine v umeleckej rodine. Po absolvovaní vysokoškolských štúdií na výtvarnej akadémii v ľvove sa venuje výlučne výtvarnej tvorbe. Mala množstvo individuálnych i kolektívnych výstav v Európe aj vo svete. Jej diela sú zastúpené v zbierkach galérií v Toronte, Sydney, Moskve, Varšave, Berlíne.

Na Slovensku pravidelne vystavuje v Galérií na Nádvori Európy v Komárne.

Autorove diela:

Názov diela:

Zátišie s motýľom

Názov diela:

Kytica

Názov diela:

Jesenná kytica

Názov diela:

Irisy