Armin Horovitz

Akademický maliar Armin Horovitz bol synom známeho Leopolda Horovitza.Narodil sa vo Waršave roku 1873. Bol taktiež maliarom,litografom, krajinárom a portrétistom.Základy maľovania získal v ateliéri u svojho otca Leopolda, neskôr vyštudoval Akadémiu výtvarných umení v Mníchove.Žil a tvoril vo Viedni a striedavo vo Waršave a Košiciach. Okrem krajinomaľby portrétoval aj významné osobnostikultúrneho života a mešťanov v Košiciach.V roku 1911 sa zúčastnil aj svetovej výstavy secésie vo Viedni.