Zdenek Hrašný

(1950 -)

Dátum narodenia: 23.8.1950
Miesto narodenia: Brno

Zdenek Hrašný sa narodil 23.8.1950 v Brne –Černovice, v zmiešanej Česko-slovenskej rodine. Od narodenia žije a tvorí v Brezne. Ako chlapec budil pozornosť svojím kresliarským umením, chcel sa stať maliarom, a túto jeho túžbu podporil v rokoch 1960-64 Národný umelec Martin Benka, ktorý sa mu 4 roky súkromne venoval. Kopíroval najmä obrázky z kníh a časopisov, zúčastňoval sa rôznych výtvarných súťaží ktoré obsadzoval a neraz aj vyhral. V rokoch 1965-67 pri štúdiu na VŠJŽ v Bratislave navštevoval výtvarný krúžok Zaslúžilého umelca Antona Smažila. Po skončení SPTŠ v Brezne sa venuje maliarstvu len sporadicky, hlavne z nedostatku času. Naplno sa začal venovať maliarstvu opäť od roku 1990 na popud profesora PhDR. Ľ. Petránskeho . Vyštudoval „Dejiny architektúry a dizajnu“ na VŠT v Bratislave. Samostatne vystavoval v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Humennom, Banskej Bystrici a Brezne, Sarvaši, Budapešti, Dunajskej Strede... Jeho portréty a krajinky sa nachádzajú v USA, Nemecku, Maďarsku, Čechách a na Slovensku. Venuje sa prevažne pastelu a oleju - menej akvarelu a kresbe. Portrétoval zopár významných mužov a žien ako aj ľudí z ulice. Ovplyvnený Benkovou tvorbou venoval sa často maľbe s ľudovým motívom. V súčastnosti je jadrom jeho tvorby expresionizmus, s kubistickými prvkami. V poslednom čase preferuje abstraktné umenie. Kurátormi a poradcami jeho výstav sú PhDr. Ľudovít Petránsky ml. a Ernest Svrček - významný slovenský karikaturista. Na signovanie diel používa pseudonym Zdeno.

Autorove diela:

Názov diela:

ŠAKI

Názov diela:

Klaun