Lájos Áron Nagy

Zobraziť signatúry

(1913 - 1987)
Dátum narodenia: 1913
Miesto narodenia: Budapešť

Lajos Áron Nagy sa narodil v roku 1913 v Budapešti, zomrel v roku 1987 v Székesfehérvári . Je známym maďarským maliarom lyrických krajín, žánrových obrazov i portrétov. Výtvarné umenie vyštudoval na Maďarskej akadémii výtvarných umení v Budapešti ( prof. Benko Augustus 1933 - 1938). V roku 1938 odišiel na základe získaného štipendia od ministerstva kultúry na odbornú stáž do západoeurópskych miest ( Rím ). Od roku 1939 žil v Szekesfehervari a tvoril v umeleckej osade v Szolnoku ako učiteľ umenia . Je držiteľom mnohých ocenení: v roku 1958 - Alba Regia, v roku 1965 - Stephen Award, v roku 1956 a 1967 získal Munkácsyho cenu. Jeho práce boli zaraďované do všetkých významnejších výstav, poriadaných maďarským Ministerstvom kultúry. Mal aj okolo dvadsať samostatných výstav v Budapešti , Székesfehérvári a ďalších mestách v Maďarsku. Jeho obrazy sú v maďarskej Národnej galérii a Múzeu mesta Székesfehérvár a Stephen King.